سرور

فروش انواع سرورهای HP

نو و کارکرده

با گارانتی ایران اچ پی

در زیر نسلهای مختلف این سرورها که در ایران اچ پی به فروش می رسد نمایش داده شده است.

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید

HP DL 120​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP DL 20​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP DL 320​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP ML 10​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP ML 110​​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP ML 30​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP ML 310​​

مناسب برای شرکت هایی که حداکثر 50 کلاینت دارند.

HP ML 350​

مناسب برای سازمان هایی که دارای 50 تا 100 کلاینت هستند

HP DL 80​

مناسب برای سازمان هایی که دارای 50 تا 200 کلاینت هستند

HP DL 360​

مناسب برای سازمان هایی که دارای 50 تا 200 کلاینت هستند

HP DL 380​

مناسب برای سازمان هایی که دارای 100 تا 500 کلاینت هستند

HP DL 560​

مناسب برای سازمان های بالای 400 کلاینت که فضای رک کمی دارند

HP DL 580​

مناسب برای سازمان های بالای 500 کلاینت که فضای رک کافی دارند

اسکرول به بالا