چگونه پسوورد شبکه پرینتر ۱۱۰۲ را ریست کنیم؟

چگونه پسوورد شبکه پرینتر ۱۱۰۲ را ریست کنیم؟

ریست کردن رمز پرینتر ۱۱۰۲w

اگر رمز عبور شبکه را برای چاپگر خود فراموش کرده اید. می توانید با روش زیر رمز شبکه را ریست کنید.

  1. چاپگر را خاموش کنید.
  2. چاپگر را روشن کنید.
  3. در حالی که چاپگر در حال شروع کار است، دکمه های Cancel و Wireless را با هم فشار دهید. دو دکمه را تا زمانی که چاپگر متوقف نگردد، آزاد نکنید.

اگر قبل از روشن کردن چاپگر، دکمه های لغو و بی سیم را نگه دارید، دوباره تنظیم نمی شود.

گزارش پیکربندی را چاپ کنید و مطمئن شوید که آدرس SSID و IP پاک شده است.

برای چاپ یک گزارش تنظیمات: دکمه لغو به مدت ۵ ثانیه نگه دارید (دکمه ای با رنگ قرمز روی آن را فشار دهید و نگه دارید)

IRAN-HP.IR

یک پیشنهاد برای شما:

ILO چیست؟

ILO چیست؟

HP، چیپ سیلیکونی BMC مخصوص خود را طراحی کرده که از آن به عنوان HPE…