پرینتر

فروش انواع پرینترهای HP

با گارانتی ایران اچ پی

برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید

سیاه و سفید- سری 100 و پایین تر​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

رنگی- سری 100 ​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

سیاه و سفید- سری 200 ​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

رنگی- سری 200​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

سیاه و سفید- سری 300​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

رنگی- سری 300​

مناسب برای استفاده خانگی و شرکت های کوچک  (A4)

سیاه و سفید- سری 400​

مناسب برای شرکت های با تعداد چاپ متوسط (A4)

سیاه و سفید- سری 500​

مناسب برای سازمانها با تعداد چاپ بالا (A4)

سیاه و سفید- سری 700​

مناسب برای سازمانها با تعداد چاپ بالا (A3)

رنگی- سری 700 ​

مناسب برای سازمانها با تعداد چاپ بالا (A4)

رنگی- سری 1000 ​

مناسب برای شرکت های با تعداد چاپ پایین (A4)

سیاه و سفید- سری 2000​

مناسب برای شرکت های کوچک (A4)

رنگی- سری 2000 ​

مناسب برای شرکت های با تعداد چاپ پایین (A4)

سیاه و سفید- سری 3000​

مناسب برای شرکتهای متوسط (A4)

سیاه و سفید- سری 4000​

مناسب برای شرکتهای متوسط (A4)

رنگی- سری 4000​

مناسب برای شرکتهای متوسط (A4)

سیاه و سفید- سری 5000​

مناسب برای شرکتهای متوسط (A4)

رنگی- سری 5000 ​

مناسب برای شرکتهای متوسط (A4)

سیاه و سفید- سری 9000​

مناسب برای سازمانهای بزرگ با تعداد چاپ بالا (A3)

اسکرول به بالا